Man kan bli tokig på Rörstrands 1800-tals tallriksmodeller.

februari 14, 2019 2 av admin

De flesta som samlar på gamla 1800-tals Rörstrand-tallrikar känner till att dateringen mellan 1800 -1884 är besvärlig då ofta samma stämplar använts under hela denna period, en del dekorer under stor del av tiden. Ett sätt att snäva in dateringen skulle vara om man kunde identifiera tallriksmodellerna. En del av Rörstrandsböckerna har modellregister där du kan se mellan vilka år modellerna tillverkades men det hjälper ju föga om man inte vet vilken modell det är på just min tallrik. Det finns inga tydbara bilder så att man kan se formskillnad på de olika tallriksmodellerna, i bästa fall kan du möjligtvis nästan urskilja terrin modellen.
Någon gång efter ca 1880 (kanske 1884 i samband med Kronstämpeln) börjar Rörstrand att djupstämpla godset med modellbeteckning i form av en eller oftast två bokstäver som är understrukna, t.ex. AQ eller KK följt av siffra som talar om vilken storlek det är i tum.
Men de som är före ca 1880 då, ja då får man väl lita på vad böckerna noterar att dekoren ska ha lagts på för modell? Det tråkiga är att det inte alltid stämmer, man ser på bilden i boken att det inte alls är en modell A (Dacca-modell) på den flytande blå tallriken. Titta på ytterkonturen, fyra riktigt stora radier och fyra mycket mindre radier i mellan de stora. Det är bara A-modellen som ser ut så (Länk till Modell A, Dacca-modell). Sedan är det väl som någon på något forum för länge sedan lärde mej att en servis kan bestå av en modell på terriner och karotter men att man kunde använda tidigare modeller på tallrikarna. Tänker att den här modellblandningen kanske blev vanligare från slutet av 1800-talet då modellfloran blev större.
Och vem vet, de kanske tryckte ”fel” modeller om rätt modell var slut på lagret.
Tror att ett framtida projekt blir att ta fram konturerna på de olika tallriksmodellerna och lägga in dem i ett album på sajten.

I vilket fall så tror jag mej vara säker på ett antal av de äldre tallriksmodellerna såsom S-modell, A-modell och Engelsk-modell 1826. Men nu har Rörstrands serviser 290 år förskjutit fram tillverkningsstart med 11 år på de två sistnämnda modellerna, man kallar visserligen inte den sista för Engelsk-modell utan ”Obetecknad, slät modell” men hänvisar till bild på tallrik i Engelsk-modell (Svart Sverige). Men om nu Engelsk-modell började tillverkas 1837 hur kan mina 1828 års servis Landskapsmönster vara på den modellen? Jag har 47st tallrikar, en av dem är av annan senare modell. Det är förstås möjligt jag inte har en enda från 1828 års första 10 års produktion. Men jag har inte heller ens sett den dekoren på bild annat än på Engelsk-modell. (Länk till 1828 års servis).

Den här förskjutningen påverkar förstås möjlig start av dekoren Svart Sverige då de är på Engelsk-modell. Men det är bra att Rörstrands serviser 290 år nu daterat Svart Sverige (Svart tryck sid 55) till 1837 – 1847. Tidigare böcker har blandat ihop denna dekor med ett hopkok av andra dekorer så det bara blivit en soppa av dateringsförsöken. (Länk till Svart Sverige)

Bara så att inte nån tror att jag inte uppskattar Rörstrand serviser 290 år, för det gör jag, en helt suverän bok som alla borde ha i bokhyllan.