Gustafsberg Gustavsberg stämplar ca 1827-1920-tal

Gustafsberg Gustavsberg stämplar ca 1827-1920-tal

januari 6, 2020 23 av admin

Som rubriken säger så ska jag här visa gamla Gustafsberg Gustavsberg stämplar på riktigt, alltså sådana som finns i min tallrikssamling och någon kopp. Jag tar här i första hand upp stämplar inpressade i godset och som jag hädanefter kallar för Djupstämpel. Artikeln kommer att uppdateras och kompletteras allt eftersom ökad insikt och överbevisning. Även tryckta stämplar vore bra att få med men det får vänta. Till skillnad mot Rörstrands djupstämplar under 1800-talet så är Gustavsbergs så mycket lättare att tidsbestämma mest beroende på att de är relativt många och ganska jämnt fördelade över 100 år. Visst ja, från och med 1860 så kan du utläsa årtal när godset blev format, en stor fördel för oss porslinssamlare.

Stämpel GB?

Gustavsbergs startade 1825 och brände det första godset på nyår 1827 men det är nog lite oklart när och i vilken skepnad de första stämplarna hamnade på godset. Referensverket S.E Vingedals Porslinsmärken är nog den enda litteraturen som hävdar att första djupstämplade fabriksstämpeln är med versaler GB. Själv har jag inte sett någon sådan stämpel och övrig litteratur inklusive Gösta Arvidssons bok Gustavsberg tar inte upp någon GB stämpel, han borde väl ha vänt och vridit på föremålen på museerna? Jo, Inga Arnö-Berg Serviser från Gustavsberg tar upp det men med frågetecken, vilket jag tolkar som att hon själv inte sett stämpeln.

Otydliga stämplar

Ni ska också veta att kanske 80-90 % av stämplarna är ofullständigt inpressade vilket ofta gör att t.ex. årtal inte alls går att utläsa, men man kan ändå se till vilken tidsepok stämpeln hör. Detta faktum får mig att ibland undra om man kanske tolkat stämpeln fel, att det istället skulle föreställa G2? G2 djupstämpel har jag själv på en kopp så den finns bevisligen.
Jag menar inte att GB bara är ett påhitt men det skulle vara bra om någon lade ut bevis på nätet så att vi får klarhet.
Okej, då förstår ni varför GB saknas bland mina stämplar? Jag har helt enkelt ingen sådan…men skulle väldigt gärna vilja ha.

Blir det inga stämplar eller?

Nä, nu tittar vi på själva stämplarna istället för att hålla på å älta.
Vi tar dem i kronologisk ordning så gott det går och har i minnet att jag valt ut stämplar ur en ändå begränsad samling, kanske 500 Gustavsbergs tallrikar varav många är dubbletter eller fler. Sedan får ni räkna med att jag tar lite i taget så inlägget kommer att uppdateras med nya stämplar så fort jag har tid, sista tidsperioden jag tar med är 1918-1940. (Har nu lagt in sista perioden men kommer säkert att uppdatera med nya fakta och bättre bilder allteftersom.)

Rakstämplad GUSTAFSBERG ca 1827 – 1839

Här nedan ser ni exempel rakstämplad Gustafsberg. I de fall tryckarens signatur (blå markeringar) varit placerad långt ifrån stämpeln så har jag flyttat dem närmare.
Bokstaven i anslutning till stämpeln är med all säkerhet formarens signatur. De fick bara betalt för fullgott gods så då var det ett bra sätt att se dels hur mycket de producerat och också vem som lämnar ifrån sig sämre hantverk.
Siffran 12 i första stämpeln anger storleken i tum på uppläggningsfatet.

Rakstämplad GUSTAFSBERG. Stämplar från Anemonbård Elefantmönstret, Anemonbård Sko Kloster och Anemonbård Gripsholm.
blank
Rakstämplad GUSTAFSBERG. Stämplar från Anemonbård Haga, Anemonbård Kongl. Slottet och Lotusbård Carlberg.
blank
Rakstämplad GUSTAFSBERG. Stämplar från Lotusbård Drottningholm, Lotusbård Carlberg och Ecclesial.

Här får ni länkar till mer rakstämplat i albumen:
Gustavsberg Anemonbård 1830-tal
Gustavsberg Lotusbård 1830-tal

Gustafsberg stämpel G1 och G2 1827-1840-tal

Helt klart är att stämplarna G1 och G2 användes på små föremål där de större stämplarna inte fick plats. Jag har letat på de få föremål jag har med G1 o G2 och lyckligt vis så har jag en av vardera. Båda är tekoppar i Gustafsbergs S-modell men bara den ena har sitt tillhörande fat. Kika på bilderna så ser ni att koppen är stämplad G1 men fatet har dels ankarstämpel 1839-1860 men också något som skulle kunna tolkas som en etta. Varför tar jag det för en etta, kan väl lika gärna vara ett I? Jo, när vi ser den udda koppen som är stämplad G2 och det inte tillhörande fatet som också har ankarstämpel plus en tvåa! Till saken hör att både kopp och fat märkta med tvåa är kanske 30% större än den med etta.
Så jag drar den logiska slutsatsen, trots det ytterst lilla underlaget, att siffran är en storleksangivelse.

blank
Gustafsberg Tekoppar Stämpel G1 G2 Tefat Ankarstämpel 1839-1860 1
blank
Gustafsberg Tekoppar Stämpel G1 G2 Tefat Ankarstämpel 1839-1860 2
blank
Gustafsberg Tekoppar Stämpel G1 G2 Tefat Ankarstämpel 1839-1860 3

Tekoppen stämplad G2 har dimameter 13.2cm längst upp och rymmer 4dl. Den “lilla” stämplad G1 är 11.4cm och rymmer 2.5dl.
Kan det vara så att den stora koppen är en buljongkopp? Men de brukar väl ha två handtag.

Gustafsberg Ankarstämpel 1839-1860 (Benporslin -1860-tal?)

Här tittar vi på Gustafsberg Ankarstämpel som användes mellan 1839 och 1860. Har nu läst i Serviser från Gustavsberg av Inga Arnö-Berg att “på benporslin levde stämpeln något längre” än 1860. Så jag lägger in parantes med 1860-tal för benporslin. Förklarar också hur mitt stora Fruit fat kan ha denna stämpel.
De allra flesta av mina tallrikar med den här typen av ankarstämpel har endast ankarstämpeln utan siffror, bokstäver eller formarsignaturer (“bomärken”) men de jag visar har sådan tilläggsinformation.

Ankarstämpel 1839-1860 plus siffror

Vi börjar med ankarstämplar som också har siffror djupstämplade. De två första bilderna är jag säker på att siffrorna står för storlek i tum.

blank
Gustafsberg Ankarstämplar 1839-1860. Stämplar Fruit och Royal Scenery

Gustafsberg Fruit fatet som stämpeln till vänster visar har diameter 31.2cm och Gustafsberg Royal Scenery uppläggningsfat mäter 43.2 x 37cm. Jag tycker att siffrorna i tum stämmer ganska väl med måtten men sedan ska man veta att från formning till färdigbränt så krympte godset. En annan fråga är hur man definierade 1 tum på 1800-talet.
Måttenheten tum har varierat genom tiderna, en tum idag är 25.4mm.
Uppgiften här efter kommer jag att ta bort då jag tror att man pratar om verktum, som jag tror är med arbetsmån till färdigt mått? (medan en uppgift från Wikipedia säger att en svensk tum på 1800-talet var 2.969cm. Lite oklart om det var ytterligare ett annat tum mått före 1855.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gamla_svenska_m%C3%A5tt)

Lägger in nya uppgifter om tum när jag vet hur det ska vara.

Gustafsberg S:t Angelo stämpel med nummer 10 på bilden under kommer från ett uppläggningsfat med största mått 27.4cm, mitt i mellan gamla och nya tum.
Den andra med en fyra stämmer inte alls då det är en Gustafsberg Ecclesial tallrik med diameter 23.7cm. Vet inte om den här fyran kan jämföras med tefatens stämplar jag visat tidigare under G1 och G2 stämplar? Alltså att det skulle vara en annan sorts storleksmåttenhet?

blank
Gustafsberg Ankarstämplar 1839-1860. Stämplar S.t Angelo och Ecclesial

Ankarstämpel 1839-1860 plus bomärken eller bokstäver

Ankarstämpel 1839-1860 med formarsignatur (bomärke) alldeles bredvid ankaret. Mina första exempel som har ett hjärta och en asterisk är uppenbara bomärken.

Gustafsberg Ankarstämplar 1839-1860. Stämplar Royal Scenery och Snarlik Florilla
Gustafsberg Ankarstämplar 1839-1860. Stämplar Royal Scenery och Snarlik Florilla

Nästa exempel nedan, ett streck och en liten cirkel får väl också räknas in bland bomärken.

Gustafsberg Ankarstämplar 1839-1860. Stämplar Royal Scenery och Blombård Kongl.Slottet o Operahuset
Gustafsberg Ankarstämplar 1839-1860. Stämplar Royal Scenery och Blombård Kongl.Slottet o Operahuset

Sedan följer ett par stämplar som har något som skulle kunna vara siffror men typsnittet ser mer amatörmässiga ut än de som använts till storleksstämpling, så formarsignaturer men också p.g.a dess placering. På bilden till höger finns en tryckarsignatur i blått.

Gustafsberg Ankarstämplar 1839-1860. Stämplar Royal Scenery och Royal Scenery Listonhill
Gustafsberg Ankarstämplar 1839-1860. Stämplar Royal Scenery och Royal Scenery Listonhill

Här har vi ett ytterligare ett streck fast lite kortare och en åtta, det kanske är 18? I varje fall ingen storleksstämpel då det lilla fatet endast är 15.3cm i diameter.

Gustafsberg Ankarstämpel 1839-1860 Litet fat D15.3cm
Gustafsberg Ankarstämpel 1839-1860 Litet fat D15.3cm

Och här har ett stort A alldeles nära ankaret, formarsignatur. Men nästa stora B är en bit ifrån ankaret. Jag har ännu inte kunnat koppla djupstämplade bokstäver på Gustavsbergsgods till att vara modellbeteckningar.

Gustafsberg Ankarstämplar 1839-1860. Stämplar Japan Krasse och Ecclesial
Gustafsberg Ankarstämplar 1839-1860. Stämplar Japan Krasse och Ecclesial

Gustafsberg Ankarstämpel 1860-1890

Gustafsberg Ankarstämpel 1860-1890 har tvåsiffrigt årtal stämplat ovanför GUSTAFSBERG. Sedan ser jag att det finns skillnad på de tre tidigaste stämplarna från 1862 och de övriga. Dels så är de tidiga något mindre, ca 7.5mm mellan ankarspetsarna medan de yngre har ca 8.5mm och så kan ni se att första och sista bokstäverna böjer sig längre ner över ankarspetsarna på de senare.

Stämplar Gustafsberg Ankarstämpel 1860-1890 Celestial Carrara Fruit 1862
Gustafsberg Ankarstämpel 1860-1890 Stämplar från Celestial, Carrara och Fruit 1862

Stämplarna ovanför verkar även ha så små formarsignaturer att de inte går att tyda. Här under är både själva stämpeln och formarsignaturen större, lite synd att jag inte hittat fler läsbara årtal för att se när de ändrade.

Stämplar Gustafsberg Ankarstämpel 1860-1890 Florilla Danskt mönster Lilium
Gustafsberg Ankarstämpel 1860-1890 Florilla 1868, Danskt mönster 1870 och Lilium 1876

Asiatic Pheasants stämpeln från 1878 har ett streck ovanpå vilket jag inte sett på någon annan. På Lilium stämpeln från 1886 återkommer “femman” som även fanns på en ankarstämpel 1839-1860. 1886 är också det senaste årtal jag hittat bland mina tallrikar men stämpeltypen ska ha använts till 1890. Edit: Hittade en Stambul stämplad 87!

Gustafsberg Stämplar Ankarstämpel 1860-1890 Asiatic Pheasants och Lilium
Gustafsberg Ankarstämpel 1860-1890 Asiatic Pheasants 1878 och Lilium 1886

Textad stämpel IRONSTONE CHINA GUSTAFSBERG 1860-tal

Textad stämpel “Årtal IRONSTONE CHINA GUSTAFSBERG” ska inte förväxlas med den vi kallar rakstämpel, det här är inte en rakstämpel.
Stämpeln är en kombination av fabriksstämpel och godskvalitestämpel, Ironstone China är ju en bättre flintgodskvalité som Gustavsberg började produceras 1857 enligt G.Arvidssons bok Gustavsberg. Då kan det tyckas märkligt att i samma boks stämpelregister menas att stämpeln använts mellan 1854-1870-tal. Om vi sedan betänker att en ny rombisk Ironstone stämpel infördes på 1870-talet så nöjer jag mej med att säga att textad IRONSTONE CHINA GUSTAFSBERG stämpel använts under 1860-talet. Nu är det också så att av mina läsbara stämplar så är alla från den tiden…men självklart uppdaterar jag när jag får nya bevis.
Årtalet då godset formades är alltså de två siffrorna överst.
Jag noterar också att inga av mina tallrikar med denna stämpel har några formarsignaturer, jo ett tårtfat har faktiskt en cirkel med kryss i.

Stämplar Textad stämpel Ironstone China Gustafsberg 1860-tal Minerva 1867 och 1868
Textad stämpel Ironstone China Gustafsberg 1860-tal Minerva 1867 och 1868
Stämplar Textad stämpel Ironstone China Gustafsberg 1860-tal Band o rand tallrik 1868 och Fogelmönstret 1868
Textad stämpel Ironstone China Gustafsberg 1860-tal Band o rand tallrik 1868 och Fogelmönstret 1868

Rombisk stämpel G IRONSTONE CHINA 1870-tal – 1883

Gustafsberg Rombisk stämpel “G IRONSTONE CHINA Årtal” användes under 1870-talet, edit: lägger in ett slutår 1883 då jag sett bild på tradera med det året, redigerar på nytt om jag ser senare årtal.
Även här är stämpeln både fabriks och godskvalitéstämpel dock bara ett G för Gustafsberg men det verkar som att man hädanefter också oftast förser porslinet med tryckt stämpel innehållande dekornamn och fabriksnamn. Man placerade årtalet när godset formats längst ner i romben. Också vid denna typ av stämpling fattas påfallande ofta formarsignaturer.

Stämplar Gustafsberg Rombisk stämpel G IRONSTONE CHINA Jonia 1870 och Minerva 1872
Stämplar Gustafsberg Rombisk stämpel G IRONSTONE CHINA Jonia 1870 och Minerva 1872
Stämplar Gustafsberg Rombisk stämpel G IRONSTONE CHINA Minerva 1873 och Majolikafat 1875
Stämplar Gustafsberg Rombisk stämpel G IRONSTONE CHINA Minerva 1873 och Majolikafat 1875
Stämplar Gustafsberg Rombisk stämpel G IRONSTONE CHINA Nordisk stil 1876 och Athen 1877
Stämplar Gustafsberg Rombisk stämpel G IRONSTONE CHINA Nordisk stil 1876 och Athen 1877

Stämpel OPAQUE GUSTAFSBERG 1883

Jag hade utlovat en pampigare Opak stämpel. Tyvärr så är de så otydliga och de blir därför inte särskilt pampiga, men så fort jag hittar bättre exempel uppdaterar jag inlägget.
Den här OPAQUE GUSTAFSBERG stämpel har ju en engelsk stavning och man kan tro att den kom före OPAK stavade stämplar. Sista bilden visar den äldre Gustafsberg Stockholm 1885-1888 och där är godset årstämplat 1883. Det här ställer till min teori om att PERLHVITT skulle vara annat namn på OPAK… vet inte just nu vad jag ska tro men jag låter årtalen tala för när de olika stämplarna användes och redigerar tidsperioderna när jag ser bevis för nya årtal. Tror inte att man i större utsträckning använde de olika opakstämplarna samtidigt.
Lobelia stämpeln är ju rolig då godset är stämplat OPAQUE medan den tryckta stämpel säger IRONSTONE. (Stämpeln nedan är ganska slät men pga trixande med ljuset och kontrast så ser den väldigt bulig ut.)

Stämplar GUSTAFSBERG OPAQUE Lobelia

Stämplar GUSTAFSBERG OPAQUE Gustavsberg Lobelia 1883-1888

Stämplar GUSTAFSBERG OPAQUE Lobelia

Stämplar GUSTAFSBERG OPAQUE Gustavsberg Lobelia 1883-1888

Stämplar GUSTAFSBERG OPAQUE 1883 Stockholm

Stämplar GUSTAFSBERG OPAQUE 1883 Gustavsberg Stockholm 1885-1888

Stämpel GUSTAFSBERG PERLHVITT 1884

Stämpeln GUSTAFSBERG PERLHVITT har jag på några Upsala och Svea tallrikar och gemensamt för dem är att båda är årstämplade 1884. Kan inte hitta någonstans i litteraturen om godset Perlhvitt så jag börjar tro att det kanske var namnet på Opak från början (se text ovan)? Stämmer ju med att mitt gods är från 1884…
Enda stället jag sett denna stämpel förut är på forumet Precis en sån och på de bilderna ser man överdelen av stämpeln bättre än på mina bilder. Så här är länk till tråden på PES: http://precisensan.com/antikforum/showthread.php?44722-Gammal-Gustavsberg-serveringssk%C3%A5l-med-en-konstig-st%C3%A4mpel
Det är ju en avancerad stämpel och den verkar ha varit svår att få tydlig på godset men om ni tittar noga så skymtar man ankaret och under GUSTAFSBERG på var sida om ankaret finns en fyrkantsspiral som avslutas som linjer nedåt (syns bäst på PES bilderna.).

Stämpar GUSTAFSBERG PERLHVITT 1884 Upsala
Stämpar GUSTAFSBERG PERLHVITT 1884 Upsala
Stämpar GUSTAFSBERG PERLHVITT 1884 Svea
Stämpar GUSTAFSBERG PERLHVITT 1884 Svea

Textad stämpel “GUSTAFSBERG OPAK” 1885 – ca 1887

Den textade stämpeln är utformad så här “GUSTAFSBERG OPAK” och med årtal antingen över eller under, fast de tre orden står ovanpå varandra och alltså inte på en rad. Att jag satt startår för stämpeln till 1885 beror på Helena Dahlbäck Lutteman, vars bok är den enda som fastslår att det var det året Gustavsberg började använda opakgods. I priskuranterna ser man att första gången de nämner Opak är i 1887 års kurant och det är en mindre komplettering till 1885 års kurant. Opakgodset är ytterligare en bättre flintgodskvalité med hög halt av kaolin och flinta.
Brödfatet är också stämplad med 14 vilket stämmer bra med storleken i tum.

Stämpar Textad GUSTAFSBERG OPAK 1886 Landskrona Brödfat Diameter 35.3cm
Stämpar Textad GUSTAFSBERG OPAK 1886 Landskrona Brödfat Diameter 35.3cm

Svea tallrikens stämpel är ändå relativt tydlig till skillnad mot som de flesta av mina stämplar av denna typ, men jag är osäker om det står 85 eller 86 på den (Har tittat igen och det står 85). När jag håller den så att ljuset blänker reflekteras speglas i siffrorna så syns inte krackeleringen utan endast fördjupningen i glasyren, och då finns där inget streck i nederdelen till vänster i öppningen på femman. Förstår ni hur jag menar?

Stämpar Textad GUSTAFSBERG OPAK 1885 eller 86 Svea Flat tallrik
Stämpar Textad GUSTAFSBERG OPAK 1885 Svea Flat tallrik

Ahlgrensstämpel Gustafsberg 1888-1890

Gustafsberg Ahlgrensstämpel som består av “Gustafsberg Årtal” tror jag tillsvidare kom till ca 1888. Alla exempel jag kan hitta där det går att utläsa årtalet är från 1888.
Att stämpeln fått namnet “Ahlgrensstämpel” kommer förstås ifrån att stämpelns konturer påminner om godiset Ahlgrens bilar. Tror att Eva-lena på antik & samlarforumet “Precis en sån” var den som nämnde det först.
En länk till tråd i forumet http://precisensan.com/antikforum/showthread.php?3750-Asian-Pheasants där ni ser fler exempel på stämpeln. På sista sidan har FBQ lagt in bild på ahlgrenstämpeln och den är också stämplad 88.
Finns inte mycket övrigt dokumenterat om denna stämpel och jag tror att Vingedals Porslinsmärken har haft en väldigt otydlig stämpel som förlaga till sin variant, de har helt enkelt inte sett att där fanns ett ankare också.
Här under är det samma stämpel på båda bilderna men med lite olika ljusförhållanden för att kanske kunna tyda den bättre. Den sitter på tallrik med dekoren ”tryckta, brunt landskap” 1890-talet enligt Serviser från Gustavsberg.

Stämpar Ahlgrens Gustafsberg 1888 Brunt landskap
Stämplar Ahlgrens Gustafsberg 1888 Brunt landskap

Ahlgrensstämpel Gustafsberg Opak 1888-1890

Gustafsberg Ahlgrensstämpel Opak som består av “Gustafsberg Årtal Opak” kan kommit till 1888 för det var då som flintgodskvalitén Opak helt ersatte Ironstone China. Jag har även annan typ av Opakstämpel med årtalet 86. Vet inte hur länge man använde Ahlgrensstämpel Opak och den enda av mina stämplar som går att läsa årtal på är just från 1888. Nästa typ av ankarstämpel kom 1890 och den kunde också innehålla Opak så jag utgår från att man då slutade med Ahlgrensstämpeln. (Bilderna ändrar visst karaktär när man vrider rätt dem i bildprogram, stämpeln ser ut att stå ut istället för att vara inpressad, kanske redigerar vid tillfälle.)

Stämpar Ahlgrensstämpel Gustafsberg Opak Palm 1888 och Göteborg
Stämpar Ahlgrensstämpel Gustafsberg Opak Palm 1888 och Göteborg
Stämpel Ahlgrensstämpel Gustafsberg Opak Lilium
Stämpel Ahlgrensstämpel Gustafsberg Opak Lilium

Gustafsberg Ankarstämpel 1890-1910

I den här typen av Gustafsberg ankarstämpel så ser ni åralet då godset formades som ett tvåsiffrigt nummer under Gustafsberg. Ofta finns där under också vilken sorts gods det är frågan om, t.ex. ”Opak” (flintgods) eller ”Äkta” som betyder benporslin. Eller som ni ser på tredje bilden, ett ”S-m” som jag vet har diskuterats vad det betyder men det har fallit ur mitt minne. Ganska säker på att det är en godstyp i alla fall. Övriga enskilda bokstäver borde vara formarsignaturer.

Stämplar Gustafsberg Ankarstämpel 1890-1910 Gustafsberg Carlstad 1903 och Kalmar 1890

Stämplar Gustafsberg Ankarstämpel 1890-1910 Gustafsberg Carlstad 1903 och Kalmar 1890


Stämplar Gustafsberg Ankarstämpel 1890-1910 Gustafsberg Klöfver 1903 och Atlas 1910

Stämplar Gustafsberg Ankarstämpel 1890-1910 Gustafsberg Klöfver 1903 och Atlas 1910

Gustafsberg Ankarstämpel 1910-1921

Gustafsberg ankarstämpel 1910-1921 skiljer sig från nästa ankarstämpel endast i stavningen av Gustafsberg med f i stället för Gustavsberg med v. Mellan cirka 1918 och 1921 användes bägge stavningarna parallellt. Årtalet då godset formades ses som ett fyrsiffrigt nummer på båda sidor om ankaret. B3 och F7 på stämpel tre och fyra är formarsignaturer, ibland finns godsmassan instämplad t.ex. OPAK. Övriga siffror och bokstäver är jag osäker på vad de betyder.

Stämplar Ankarstämpel 1910-1921 Gustafsberg Caesar 1911 och Nummerdekor 5160 1912
Stämplar Ankarstämpel 1910-1921 Gustafsberg Caesar 1911 och Nummerdekor 5160. 1912
Stämplar Ankarstämpel 1910-1921 Gustafsberg Allmoge 1918 och Nummerdekor 1051 Gods Äkta 1921
Stämplar Ankarstämpel 1910-1921 Gustafsberg Allmoge 1918 och Nummerdekor 1051. Gods Äkta (Benporslin) 1921

Det finns exempel på mycket sena f-stavade ankarstämplar, här en från 1930 som kan ses på gamla insomnade Antikprat: http://www.antikviteter.net/antikprat/messages/13470/326603.jpg

Gustavsberg Ankarstämpel 1918-1940

Gustavsberg ankarstämpel 1918-1940 skiljer sig från förra ankarstämpel endast i stavningen av Gustavsberg med v i stället för Gustafsberg med f. Mellan cirka 1918 och 1921 användes bägge stavningarna parallellt. Årtalet då godset formades ses som ett fyrsiffrigt nummer på båda sidor om ankaret. Förutom formarsignaturer längst ner, A17 och G5, så finns där modellen instämplad som ni ser på andra och fjärde stämpeln, i detta fall är båda av KG modell.
En rolig detalj är att sista stämpeln ovan 1921 och första nedan 1919 är från tallrikar med samma dekor 1051 och den ovan stavas med f medan den nedan stavas med v, alltså precis tvärtom än vad det borde vara med tanke på årtalen.

Stämplar Ankarstämpel 1918-1940 Gustavsberg Nummerdekor 1051 Gods Äkta 1919 och Avis 1919
Stämplar Ankarstämpel 1918-1940 Gustavsberg Nummerdekor 1051 Gods Äkta 1919 och Avis 1919
Stämplar Ankarstämpel 1918-1940 Gustavsberg Ägir 1919 och Öresund 1934
Stämplar Ankarstämpel 1918-1940 Gustavsberg Ägir 1919 och Öresund 1934


Skriv gärna en kommentar ni som vet mer om det här. Kommentarerna hamnar i karantän tills admin godkänt dem, detta för att slippa oseriösa kommentarer. Med oseriösa kommentarer menar jag sådana som inte alls hör till ämnet och de är oftast på ryska eller engelska. Så du behöver inte alls vara expert för att kommentera… Jag skulle bli riktigt glad om någon ville visa mej bilder på stämplar som faller ur tidsramarna som jag satt. Vet inte om det går att lägga in bild i kommentarsfältet men det går att mejla till admin(snabel-a)svensktporslin.se