Anonyma Gustavsbergs dekorer behöver er hjälp att döpas

Anonyma Gustavsbergs dekorer behöver er hjälp att döpas

februari 22, 2020 9 av admin

Ovan ser ni några av dekorerna från Gustavsbergs tidigare produktion och de två första har aldrig fått några namn, inte ens smeknamn. Vill ha er hjälp att brainstorma fram namnförslag och den som inte vill läsa den torra motiveringen till behovet av detta kan helt frankt scrolla ner och titta på de två nedersta bilderna för att sedan skriva kommentar med namnförslag. Jag föreslår att namnet borde bestå av ”namn-bård”. Min fantasi och botanikkunskaper är otillräckliga här.

Vinn antika tallrikar

När vi fått in många namnförslag så lägger jag in någon typ av omröstnings-plugin där alla kan rösta fram bästa namn på de två brämdekorerna.
Vinst kommer att utdelas, två antika tallrikar för dekor Nr1 och två stycken för dekor Nr2 (som jag har dubbletter av t.ex. grön Sicilian eller S:t Angelo) till bästa namnförslag.
Ni som nominerar namnförslag bör använda samma e-mail adress senare om erat förslag vann så att jag ser att det är rätt person som får vinsten.

Torr motivering

Om jag skriver Anemonbård eller Lotusbård så vet de flesta samlare och intresserade exakt vilka dekorer jag menar, skriver jag Ecclesialbård är det nog inte lika många som känner till skillnaden mot Ecclesial. Men det är ju logiskt att skilja dem åt, för när Ecclesial dekoren köptes in användes den i sin helhet med både brämdekor och spegeldekoren med sin gotiska kyrka.
Ecclesialbård däremot har bara brämdekoren kvar och i spegeln kunde motiv komma från bl.a planschverken ”Kongl lustslotten i Sverige” 1829, ”Utsigter af Stockholm” 1830 av G Söderberg och C J Billmarks planschverk ”Stockholms pittoreska omgifningar” 1834.
En del av dessa planschverk var även förlaga till spegelmotiven på Anemonbård, Lotusbård och Royal Sceenery, plus några icke namngivna bårder och det är här jag ser bristen i de officiella dekorregistren. I den största boken om Gustavsberg kan du inte i registerdelen hitta text eller bilder på de i mitt tycke viktiga dekorena Anemonbård och Lotusbård, och varför är det så? Jo, för att inte ens de har erkänts som officiellt namn. Man kallar alla ovanstående dekorer (utom Royal Sceenery), oavsett bård för Djurgårdservisen och säger att det är ett sentida samlingsnamn på Gustavsbergs tidiga serviser med Djurgårdsmotiv. Men det finns ju motiv som inte är från Djurgården också, lustslott å sånt. Nää, jag tycker att man gjort det mycket lätt för sig genom denna hopklumpning av många viktiga unika gamla dekorer från Gustavsbergs barndom.

Det enda rätta för att bringa ordning i denna röra är att namnge alla olika dekorer med huvudkriteriet att vad den har för brämdekor och sedan med tilläggsnamn på aktuellt spegelmotiv. Först då skulle vi i text kunna beskriva exakt vilken dekor vi har i tankarna.
Måste finnas fler än jag som vill kunna söka och slå upp dessa dekorer i registren? Om ni finns så vore det uppskattat om ni ville vara med och ge namnförslag till ett par brämdekorer som relativt ofta syns i olika forum och såvitt jag vet inte har döpts ens i samlarkretsar.

Tre bårder som redan har namn

I min bok är följande självklara:
Gustavsberg Anemonbård

Gustavsberg Anemonbård
Gustavsberg Anemonbård

Gustavsberg Lotusbård

Gustavsberg Lotusbård
Gustavsberg Lotusbård

Gustavsberg Ecclesialbård

Gustavsberg Ecclesialbård
Gustavsberg Ecclesialbård. Obs, det finns en variant med annan byggnad och personer.

Ge namn till de nedanstående

Sedan har vi de inte självklara och som jag hoppas att ni i kommentarer ger namnförslag till:

Odöpt bård
Aramantbård
Tapetbård
Salongsbård
Ridåbård
Söndagspromenad
Namnförslag:
Namnförslag:
Namnförslag:
Namnförslag:
Namnförslag:
Odöpt bård
Odöpt bård Nr 2
Doroteabård
Ginstbård
Buskbård
Mossbård
Plymbård
Stockholm
Namnförslag:
Namnförslag:
Namnförslag:
Namnförslag:

Så vässa pennan och ge oss dina bästa namnförslag på de två ovanstående brämdekorerna. Helst i formen “Namn-bård”.
Som vanligt så hamnar kommentarerna i karantän tills jag godkänt dem, ha tålamod.

Det kommer nog ta sin tid det här, kan se att det inte är så många som läst inlägget. De flesta som genom google kommer till min sida ser aldrig förstasidan. Så jag har lagt in länk längs upp på sajten nu som borde synas oavsett på vilken sida man gör sin entré