Gustavsberg Dresden 1890 – 1913

Namn: Dresden År: 1890 – 1913  Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 26.6cm Djupstämpel: 1890-1910 Gustafsberg  Årstämpel: 1897 Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Gustafsberg  Färg:  Blå

Gustavsberg Dresden 1890 – 1913 PG