Gustavsberg Atlas 1910 – 1916

Namn: Atlas År: 1910 – 1916 Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 23.3cm Djupstämpel: 1890- 1910 Gustafsberg, E  Årstämpel: 1910 Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Gustafsberg, 12  Färg:  Grön, Blågrön Övrigt: Jugend

Gustavsberg Atlas 1910 – 1916 PG