Gustavsberg Aurora ca 1913

Namn: Aurora År: ca 1913 Modell:Föremål: Djup tallrik Mått: 24.8cm Djupstämpel: 1910- 1918 Gustafsberg, Opak  Årstämpel: 1913 Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Gustafsberg  Färg:  Blå Övrigt: 

Gustavsberg Aurora ca 1913 PG