Gustavsberg Brage 1895 – 1930

Namn: Brage År: 1895 – 1930  Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 23.7cm Djupstämpel: 1910-1918 Gustafsberg  Årstämpel: 1914 Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Gustafsberg  Färg:  Grön
   Namn: Brage År: 1895 – 1930  Modell:Föremål: Nr21 Skål Mått: 22.4cm Djupstämpel: —  Årstämpel:Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Gustafsberg, 19  Färg:  Grön