Gustavsberg Carrara 1860 – 1892

Namn: Carrara   År: 1860 – 1892 Modell:Föremål: Nr11 Djup tallrik Mått: 24.5cm Djupstämpel: 1860-1890 Gustafsberg  Årstämpel: 1879 Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Gustafsberg Färg: Lila
   Namn: Carrara   År: 1860 – 1892 Modell:Föremål: Nr21 Flat tallrik Mått: 24.7cm Djupstämpel: 1860-1890 Gustafsberg  Årstämpel: 1876 Tryckt stämpel:Färg: Lila
  Namn: Carrara   År: 1860 – 1892 Modell:Föremål: Nr31 Flat tallrik Mått: 24.7cm Djupstämpel: 1860-1890 Gustafsberg  Årstämpel: 1862 Tryckt stämpel:Färg: Blå

Gustavsberg Carrara 1860 – 1892 PG