Gustavsberg Chrysantemum 1897 – 1901

Namn: Chrysantemum År: 1897 – 1901  Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 25.8cm Djupstämpel: 1890-1910 Gustafsberg  Årstämpel: 1898 Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Gustafsberg  Färg:  Blå, Guld Övrigt: Dekor ritad av Helmer Åslund (senare Osslund)
   Namn: Chrysantemum År: 1897 – 1901  Modell:Föremål: Nr21 Flat tallrik Mått: 25.5cm Djupstämpel: 1890-1910 Gustafsberg, Opak  Årstämpel: 1898 Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Gustafsberg  Färg:  Gråblå, Mörkblå, Blå, Guld Övrigt: Dekor ritad av Helmer Åslund (senare Osslund)
   Namn: Chrysantemum År: 1897 – 1901  Modell:Föremål: Nr31 Flat tallrik Mått: 25.5cm Djupstämpel: 1890-1910 Gustafsberg, Opak  Årstämpel: 1898 Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Gustafsberg  Färg:  Blå Övrigt: Dekor ritad av Helmer Åslund (senare Osslund)

Gustavsberg Chrysantemum 1897 – 1901 PG