Gustavsberg Eklöf 1901 – 1910

Namn: Eklöf År: 1901 – 1910  Modell: AG Föremål: Nr11 Djup tallrik Mått: 26.1cm Djupstämpel: 1890-1910 Gustafsberg, Opak, P  Årstämpel: 1908 Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Gustafsberg  Färg:  Blå
   Namn: Eklöf År: 1901 – 1910  Modell: AK Föremål: Nr21 Djup tallrik Mått: 25.5cm Djupstämpel: 1890-1910 Gustafsberg, S-m  Årstämpel: ? 1901 Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Gustafsberg  Färg:  Grön