Gustavsberg Florilla 1860 – 1888

Namn: Florilla År: 1860 – 1888 Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 24.7cm Djupstämpel: 1860-1890 Gustafsberg, A Årstämpel:Tryckt stämpel: Dekorstämpel Färg: Lila

Gustavsberg Florilla 1860 – 1888 PG