Gustavsberg Fruit 1864 – 1885

Namn: Fruit År: 1864 – 1885 Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 27.1cm Djupstämpel: 1860-1890 Gustafsberg Årstämpel: -2 Tryckt stämpel: Namnstämpel, Gustafsberg, Iron Stone China Färg: Guld, Orange, Mullbär

Gustavsberg Fruit 1864 – 1885 PG