Gustavsberg Gustaf 1917 – 1920

Namn: Gustaf År: 1917 – 1920 Modell: Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 23.8cm Djupstämpel: 1910-1918 Gustafsberg Årstämpel: 1918 Tryckt stämpel: Namnstämpel, Gustafsberg Färg: Blå, Gul
Övrigt: Finns en tidigare Gustaf med blommor i rött o grönt som producerades mellan 1897-1901.

Gustavsberg Gustaf 1917 – 1920 PG