Gustavsberg Japan (Krasse) 1852 – 1892

Namn: Japan (Krasse) År: 1852 – 1892 Modell:Föremål: Nr11 Djup tallrik Mått: 24.6cm Djupstämpel: 1839-1860 Gustafsberg, A Årstämpel:Tryckt stämpel:Färg: Flytande blått, Blå Övrigt: Kallas ofta för “Krasse” eller “Flytand blått”
Namn: Japan (Krasse) År: 1852 – 1892 Modell:Föremål: Nr21 Assiett Mått: 20.8cm Djupstämpel: 1839-1860 Gustafsberg Årstämpel:Tryckt stämpel:Färg: Lila Övrigt: Kallas ofta för “Krasse”