Gustavsberg Köping 1892 – 1908

Gustavsberg Köping 1892 – 1908

Namn: Köping År: 1892 – 1908 Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 25.6cm Djupstämpel: 1890 – 1910 Gustafsberg, Opak, U Årstämpel: 1900 Tryckt stämpel: Namnstämpel, Gustafsberg, Ankare Färg: Blå

Gustavsberg Köping 1892 – 1908 PG