Gustavsberg Lilium 1860 – 1880

Gustavsberg Lilium 1860 – 1880

Namn: Lilium År: 1860 – 1880 Modell:Föremål: Djup tallrik Mått: 24.3cm Djupstämpel: 1860 – 1890 Gustafsberg, M Årstämpel: 1876 Tryckt stämpel:Färg: Lila
Övrigt: En repa är gjord i glasyren i botten på tallriken vilket förmodligen betyder andrasortering p.g.a. fel i formningen av tallriken.
1890 kom en ny Lilium-dekor

Gustavsberg Lilium 1860 – 1880 PG