Gustavsberg Lilja 1901 – 1924

Gustavsberg Lilja 1901 – 1924

Namn: Lilja År: 1901 – 1924 Modell:Föremål: Djup tallrik Mått: 24.5cm Djupstämpel: 1890 – 1910 Gustafsberg, L Årstämpel: 1907 Tryckt stämpel: Namnstämpel, Gustafsberg, Ankare Färg: Blå

Namn: Lilja År: 1901 – 1924 Modell: P Föremål: Lock till terrin Mått: 24.5cm Djupstämpel: GM, 2 Årstämpel: — Tryckt stämpel: — Färg: Blå