Gustavsberg London 1917 – 1927

Gustavsberg London 1917 – 1927

Namn: London År: 1917 – 1927 Modell:Föremål: Flat tallrik Mått: 23.6cm Djupstämpel: 1910 – 1918 Gustafsberg, R1 Årstämpel: 1916 Tryckt stämpel: Namnstämpel, Gustafsberg, Ankare Färg: Blå, Blågrön

Namn: London År: 1917 – 1927 Modell:Föremål: Såssnipa Mått: 16×6.2×7.4cm Djupstämpel: BE?, 8? Årstämpel:Tryckt stämpel: Namnstämpel, Gustafsberg, Ankare Färg: Blå, Blågrön