Gustavsberg Olymp 1916 – 1927

Gustavsberg Olymp 1916 – 1927

Gustavsberg Olymp, ritad av John Stjärna.
Det här är ett bra exempel på att godset fick den nya djupstämpeln där man stavade Gustavsberg med v istället för f från och med cirka 1918 medans den tryckta stämpel fick vara kvar med f stavning. Eftersom den tryckta stämpeln var med i dekorens tryckplåt så var det nog kostsamt att byta ut den för ett f skull.

Namn: Olymp År: 1916 – 1927 Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 23.3cm Djupstämpel: 1918-1940 Gustavsberg, Opak, 111, B3 Årstämpel: 1928 Tryckt stämpel: Namnstämpel Gustafsberg ankare Färg: Blågrön

Gustavsberg Olymp 1916 – 1927 PG