Gustavsberg Öresund 1913 – 1941

Gustavsberg Öresund 1913 – 1941

De här två djupa tallrikarna Gustavsberg Öresund har formats av två olika personer samma år 1934 och man har haft två olika tryckplåtar, den ena med gamla tryckta namnstämpeln och den andra med en tryckt stämpeltyp som började användas på 1920-talet.

Namn: Öresund År: 1913 – 1941 Modell: KG Föremål: Nr11 Djup tallrik Mått: 24cm Djupstämpel: 1918-1940 Gustavsberg,1398(massa), KG(modell), G5(formarsignatur) Årstämpel: 1934 Tryckt stämpel: Namnstämpel Gustafsberg ankare Färg: Blågrön, Grön
Namn: Öresund År: 1913 – 1941 Modell: KG Föremål: Nr11 Djup tallrik Mått: 24cm Djupstämpel: 1918-1940 Gustavsberg,1398(massa), KG(modell), R5(formarsignatur) Årstämpel: 1934 Tryckt stämpel: Namnstämpel Gustavsberg ankare Färg: Blågrön, Grön