Gustavsberg Orient 1914 – 1927

Gustavsberg Orient 1914 – 1927

Namn: Orient År: 1914 – 1927 Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 24.6cm Djupstämpel: Ankarstämpel 1910-1920 Gustafsberg, Opak, 834, D Årstämpel: 1917 Tryckt stämpel: Namnstämpel Gustafsberg ankare Färg: Blå, Guld

Gustavsberg Orient 1914 - 1927 PG