Gustavsberg Oscar 1897 – 1905

Gustavsberg Oscar 1897 – 1905

Namn: Oscar År: 1897 – 1905 Modell: AC Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 26.2cm Djupstämpel: 1890 – 1910 Gustafsberg, Opak Årstämpel: 1898 Tryckt stämpel: Namnstämpel, Gustafsberg, Ankare, 81 Färg: Blå, Grön, Brun, Gul, Vit, Guld
Övrigt: Små vita partier på blommorna är målade med emaljfärg.

Gustavsberg Oscar 1897 – 1905 PG