Gustavsberg Paris 1916 – 1939

Gustavsberg Paris 1916 – 1939

Namn: Paris År: 1916 – 1939 Modell:Föremål: Nr11 Djup tallrik Mått: 23cm Djupstämpel: Ankarstämpel 1918-1940 Gustavsberg, 1007 Årstämpel: 1924 Tryckt stämpel: Namnstämpel Gustafsberg ankare Färg: Blå
Övrigt: Nästan samma dekor som Roccoco, som dock har åtta blomkvistar och snäckdekorer runt brättet medan Paris har sex.

Gustavsberg Paris 1916 – 1939 PG