Gustavsberg Peking 1890 – 1920

Gustavsberg Peking 1890 – 1920

Namn: Peking År: 1890 – 1920 Modell: AC Föremål: Nr11 Djup tallrik Mått: 26.6cm Djupstämpel: 1890 – 1910 Gustafsberg, Ankare, Opak, U Årstämpel: 1905 Tryckt stämpel: Namnstämpel, Gustafsberg, 13 Färg: Grön, Guld Övrigt: Ritad av Arvid Ekberg

Namn: Peking År: 1890 – 1920 Modell: AC Föremål: Nr21 Djup tallrik Mått: 19cm Djupstämpel: 1890 – 1910 Gustafsberg, Ankare, Opak, U Årstämpel: 1909 Tryckt stämpel: Namnstämpel, Gustafsberg, 15 Färg: Brun, Guld Övrigt: Ritad av Arvid Ekberg

Namn: Peking År: 1890 – 1920 Modell: AC Föremål: Nr31 Flat tallrik Mått: 26.6cm Djupstämpel: 1890 – 1910 Gustafsberg, Ankare, Opak, U Årstämpel: 1901 Tryckt stämpel: Namnstämpel, Gustafsberg, 14 Färg: Brun, Guld Övrigt: Ritad av Arvid Ekberg

Gustavsberg Peking 1890 – 1920 PG