Gustavsberg Persia 1916 – 1920

Gustavsberg Persia 1916 – 1920

Namn: Persia År: 1916 – 1920 Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 23.2cm Djupstämpel: Ankarstämpel 1910-1920 Gustafsberg, E3, 932? Årstämpel: 1918? Tryckt stämpel: Namnstämpel Gustafsberg ankare Färg: Blå, Röd, Gul

Gustavsberg Persia 1916 – 1920 PG