Gustavsberg Stambul 1885 – 1905

Gustavsberg Stambul 1885 – 1905

Namn: Stambul År: 1885 – 1905 Modell:Föremål: Djup tallrik Mått: 22.9cm Djupstämpel: 1860 – 1890 Gustafsberg Årstämpel: 1886 Tryckt stämpel: Namnstämpel Färg: Lila
Namn: Stambul År: 1885 – 1905 Modell:Föremål: Djup tallrik Mått: 22.8cm Djupstämpel: 1860 – 1890 Gustafsberg Årstämpel: 1887 Tryckt stämpel: Namnstämpel Färg: Brun