Gustavsberg Stockholm 1892 – 1901

Gustavsberg Stockholm 1892 – 1901

Namn: Stockholm År: 1892 – 1901 Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 24cm Djupstämpel: Ankarstämpel 1890-1910 Gustafsberg Årstämpel: 1892 Tryckt stämpel: 2 Färg: Grön Övrigt: Ritad av Helmer Åslund senare efternamn Osslund.
Ser ut som att man från början hade mångubben i mitten på spegeln men att man senare bytte ut den mot spårvagnsmotivet.
Namn: Stockholm År: 1892 – 1901 Modell:Föremål: Nr21 Flat tallrik Mått: 24.3cm Djupstämpel: Ankarstämpel 1890-1910 Gustafsberg Årstämpel: 1894 Tryckt stämpel: 2 Färg: Grön Övrigt: Ritad av Helmer Åslund senare efternamn Osslund.
Ser ut som att man från början hade mångubben i mitten på spegeln men att man senare bytte ut den mot spårvagnsmotivet.