Gustavsberg Thule 1905 – 1908

Gustavsberg Thule 1905 – 1908

Namn: Thule År: 1905 – 1908 Modell:Föremål: Nr11 Djup tallrik Mått: 24.4cm Djupstämpel: Ankarstämpel 1890-1910 Gustafsberg Årstämpel: 1909 Tryckt stämpel: Namnstämpel, Gustafsberg, 3 Färg: Grön

Gustavsberg Thule 1905 - 1908 PG