Gustavsberg Vallmo 1888 – 1897

Gustavsberg Vallmo 1888 – 1897

Namn: Vallmo År: 1888 – 1897 Modell:Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 25.4cm Djupstämpel: Ahlgrenstämpel Gustafsberg Opak, 6 Årstämpel:Tryckt stämpel: Namnstämpel Färg: Blå, Gråblå
Se även Vallmo ca 1903

Gustavsberg Vallmo 1888 – 1897 PG