Rörstrand SingFo 1892 – 1907

Rörstrand SingFo 1892 – 1907


Namn: SingFo År: 1892 – 1907 Modell: AQ Föremål: Djup tallrik Mått: 26cm Djupstämpel: Kronstämpel Trycktstämpel: Kronstämpel, 17

Rörstrand SingFo 1892 - 1907 PG