Rörstrand Speranza 1862 – 1883

Namn:  Speranza  År: 1862 – 1883 Modell: B Föremål: Flat tallrik Mått: 26.1cm Djupstämpel Rakstämpel versaler Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Rörstrand  Färg:  Flytande blått  Övrigt:

Rörstrand Speranza 1862 - 1883 PG