Rörstrand Spreekant 1908 – 1917

Namn:  Spreekant  År: 1908 – 1917 Modell: DI Föremål: Flat tallrik Mått: 23.5cm Djupstämpel Kronstämpel Tryckt stämpel: —  Färg:  Grön  Övrigt: 
Namn:
  Spreekant  År: 1908 – 1917 Modell: DI Föremål: Djup tallrik Mått: 23.2cm Djupstämpel Kronstämpel Tryckt stämpel: Kronstämpel  Färg:  Grön  Övrigt: