Rörstrand Strå 1888 – 1907

Namn:  Strå  År: 1888 – 1907 Modell: AQ Föremål: Flat tallrik Mått: 25.9cm Djupstämpel: Kronstämpel, Perl Tryckt stämpel: Dekorstämpel, 13  Färg:  Grön, Grå, Svart  Övrigt:

Rörstrand Strå 1888 - 1907 PG