Rörstrand Sture 1892 – 1922

Namn:  Sture  År: 1892 – 1922 Modell: AY Föremål: Flat tallrik Mått: 25.4cm Djupstämpel Iron Stone China Rörstrand Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Kronstämpel  Färg:  Svart, Grå  Övrigt:

Rörstrand Sture 1892 - 1922 PG