Rörstrand Sylvester 1890 – 1907

Namn:  Sylvester  År: 1890 – 1907 Modell: AS Föremål: Flat tallrik Mått: 21.5cm Djupstämpel Kronstämpel Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Kronstämpel  Färg:  Flytande blått, Blå, Guld  Övrigt:

Rörstrand Sylvester 1890 - 1907 PG