Rörstrand Tarent 1872 – 1907

Namn:  Tarent  År: 1872 – 1907 Modell: F Föremål: Djup tallrik Mått: 24.7cm Djupstämpel: Iron Stone China Rörstrand Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Rörstrand, X  Färg:  Lila  Övrigt:

Rörstrand Tarent 1872 - 1907 PG