Rörstrand Teresia 1897 – 1907

Namn:  Teresia  År: 1897 – 1907 Modell: BO Föremål: Flat tallrik Mått: 25.6cm Djupstämpel: Iron Stone China Rörstrand Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Kronstämpel  Färg:  Blå, Gråblå  Övrigt:

[Best_Wordp

Rörstrand Teresia 1897 - 1907 PG