Rörstrand Tesin 1895 – 1907

Dateringen har jag gjort med under vilken tid modellen CG och CN producerats.
Tessin med två s finns i Rörstrandsregister men det verkar vara en annan dekor enligt nyaste boken

Namn:  Tesin  År: 1895 – 1907 Modell: CG Föremål: Flat tallrik Mått: 22.1cm Djupstämpel: Kronstämpel, Perl  Tryckt stämpel: Kronstämpel, 16  Färg:  Grön  Övrigt
   Namn:  Tesin  År: 1895 – 1907 Modell: CN Föremål: Flat tallrik Mått: 24.6cm Djupstämpel: Kronstämpel, Perl  Tryckt stämpel: Dekorstämpel, Kronstämpel, 12  Färg:  Grön  Övrigt: