Rörstrand Victoria 1882 – 1902

Namn:  Victoria  År: 1882 – 1902 Modell: AZ Föremål: Flat tallrik Mått: 23.6cm Djupstämpel: Kronstämpel  Tryckt stämpel: Dekorstämpel  Färg:  Grön, Blågrön  Övrigt:

Rörstrand Victoria 1882 - 1902 PG