Rörstrand Willow 1826 – 1830-tal

Namn: Willow År: 1826 – 1830-tal Modell: Utan fotring Föremål: Nr11 Flat tallrik Mått: 25.5cm Djupstämpel: Rakstämpel versaler Tryckt stämpel:Färg: Blå
Övrigt: Det här är Rörstrands första versionen av Willow, man ser tydliga skillnader mot den senare som producerades mellan 1869-1929.