Rörstrand Zwiebel 1888 – 1907

Namn:  Zwiebel  År: 1888 – 1907 Modell: AQ Föremål: Flat tallrik Mått: 21.7cm Djupstämpel: Kronstämpel, Perl  Tryckt stämpel: —  Färg:  Blå, Flytande blått  Övrigt:

Rörstrand Zwiebel 1888 - 1907 PG